HET BUREAU VLAAMS-BRABANT

NO REF # NO GAME

OP ZOEK NAAR UP2DATE INFO ? DIE IS TE VINDEN VIA DE RODE KNOP ACTUA

Luc REMS

Voorzitter BAVB - verantwoordelijke P1 en algemene werking - lucrems@telenet.be

Carla DE BOEK

Hoofdopleider BAVB - verantwoordelijke dames - opvolging beloften - hoofdinstructor VV - deboeckcarla1966@gmail.com

Stany OP DE BEECK

Hoofdopleider BAVB - verantwoordelijke jeugdscheidsrechters - fysieke testen - stany.opdebeeck@telenet.be

Sven VAN EXTERGEM

Hoofdopleider BAVB - verantwoordelijke assistent-scheidsrechters - sven.vanextergem@telenet.be

Marc VANLAEKEN

Hoofdopleider BAVB - verantwoordelijke P2 - mvanlaeken6@gmail.com

Bennie VAN HOFWEGEN

Hoofdopleider BAVB - verantwoordelijke P3, P4 en recrutering - bvanhofwegen@telenet.be

Hubert RUYSSEVELDT

Hoofdopleider BAVB - verantwoordelijke recreatief voetbal - ruysseveldt.hubert@skynet.be

Het Regionaal Bureau Arbitrage staat in voor de aanduiding van de scheidsrechters, en eventueel de assistent- scheidsrechters, voor de wedstrijden die vallen onder de jurisdictie van de Provinciale Comités Voetbal Vlaanderen, alsook voor deze wedstrijden waarvoor de aanduiding hun wordt toevertrouwd door de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen, op basis van hun bekwaamheid en ongeacht de afdeling.


Het Regionaal Bureau Arbitrage is gelast met de volgende administratieve en technische bevoegdheden waarvoor de Voorzitter samen met de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen, commissies ad hoc vormen:


  • op basis van de verslagen van de opleiders, het opstellen van de rangschikking van de scheidsrechters die onder hun toezicht vallen;


  • het beheer van de provinciale arbitrage voor die zaken die niet onder de bevoegdheid vallen van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen;


  • Administratieve maatregelen te treffen tegen de scheidsrechters die tekort komen aan de rechtstreeks aan hun functie verbonden verplichtingen, in verband met hun gedrag, beschikbaarheid, aanduiding of prestatie.


De Regionale Bureaus Arbitrage oordelen in eerste aanleg over:


  • Disciplinaire maatregelen te treffen tegen de scheidsrechters die tekort komen aan de rechtstreeks aan hun functieverbonden verplichtingen, in verband met hun gedrag, beschikbaarheid, aanduiding of prestatie.


  • klachten betreffende de spelleiding van:


wedstrijden,tellend voor de officiële competities van de provinciale afdelingen van hun provincie;


vriendschappelijke wedstrijden van ploegen uit provinciale afdelingen of van geconventioneerde clubs, ingericht door een club van de provincie;


vriendschappelijke wedstrijden van clubs van provinciale afdelingen van verschillende provincies, geleid door een scheidsrechter van een Regionaal Bureau Arbitrage. In dergelijk geval, wordt het Regionaal Bureau Arbitrage voorgezetendoor de Voorzitter van het Bureau Arbitrage die de scheidsrechter heeft aangeduid;


wedstrijden, die tellen voor tornooien, waaraan uitsluitend ploegen van provinciale afdelingen of clubs van geconventioneerde groeperingen deelnemen en die ingericht zijn door een club van de provincie.


  • Daartoe zal de regionale voorzitter een commissie samenstellen die hij voorzit. Hij kiest, uit een lijst die bij het begin van het seizoen werd opgenomen in het werkplan (Art. V264.34), twee opleiders die hem bijstaan. In de gevallen van onverenigbaarheid voor wat betreft de voorzitter zoals voorzien in Art. B216, zal de commissie ad hoc vervolledigd worden door een opleider door hem gekozen. De voorzitter bepaalt wie tijdelijk het voorzitterschap van de commissie ad hoc waarneemt.


  • Bij de behandeling van klachten betreffende de spelleiding, mogen aan de clubs alleen die boetes opgelegd worden die voorzien zijn in Art. B1769. Wensen de Regionale Bureaus Arbitrage dat andere sancties opgelegd worden, dan dienen ze dit aan het bevoegd Provinciaal Comité voor te stellen.


Tegen beslissingen genomen in eerste aanleg door de Regionale Bureaus Arbitrage Voetbal Vlaanderen is beroep (Art. B1716) mogelijk bij het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen (Art.V264).